9 Maan van het Weerlicht

Tijd: 2 september 2020 06.23 uur
Boom: Hazelaar
Trefwoord: Wijsheid
Essentie: Voor een probleem waar je lang mee geworsteld hebt, is een verrassend eenvoudige oplossing als je eenmaal door hebt hoe het in elkaar zit.

Kenmerk
De volle Maan van het Weerlicht valt tussen Lammas en het Herfstfeest. Lammas is een oogstfeest, waarbij de God zich offert in de vorm van het geoogste graan. Het Herfstfeest is eveneens een oogstfeest, waarbij we meer denken aan noten en appelen. Het is dus een tijd van overvloed en dankbaarheid jegens de Goden.

De Hazelaar vertegenwoordigt de Godin in de vorm van wijsheid en inspiratie. De boom wordt traditioneel in verband gebracht met hekserij, natuurmagie en vruchtbaarheid.

Viering van de Maan van het Weerlicht
De Maan van het Weerlicht is een oogstfeest, waarbij het gaat om een oogst op spiritueel niveau. We kunnen daarbij denken aan alles wat niet met materiële zaken als graanoogsten, eten en drinken, geld verdienen en een dak boven ons hoofd te maken heeft. Het kan gaan om problemen waar we een tijdlang mee geworsteld hebben en waarvan we nu de oplossing zien. Het kan gaan om een relatie met een andere persoon, waarvan we beseffen hoeveel deze voor ons betekent. Op grotere schaal gaat het bij deze maanviering om een inzicht in de cyclus van het bestaan, een kringloop die we in de natuur en in onszelf herkennen, een proces waarbij alles een eigen plaats en een eigen waarde heeft.

Probeer in deze maanviering de oogst van wat voor jou op dit moment belangrijk is uit te beelden of vorm te geven. Het gaat niet om de losse elementen, maar om de samenhang. Wijsheid is het vermogen deze samenhang te zien en te ervaren. Je kunt dit vorm geven door een draad te spannen in de ruimte en daar kleine voorwerpen aan te hangen die je met bepaalde handelingen of teksten met elkaar verbindt. Als je het ritueel met een groep doet, kan ieder een paar voorwerpen aan de draad hangen. Het kunnen ook papiertjes zijn waarop woorden als "liefde", "groei", "twijfel", "onderweg", e.d. staan. Je kunt een verhaal maken waarbij om beurten iedereen een woord of voorwerp neemt en voortborduurt op wat de anderen gezegd hebben, zodat tenslotte alles onderdeel van een groter geheel is geworden. Je kunt ook een kaartje met een woord op de grond leggen, waarna een ander een kaartje met een ander woord dat hierbij hoort hiernaast kan leggen. Net als bij Scrabble kun je steeds uitbreiden wat anderen hebben gemaakt. Je kunt natuurlijk ook alleen een tekst maken of improviseren die uitdrukt hoe jij de samenhang van bepaalde dingen ervaart, of dit in een symbolische handeling vorm geven.

Als er al nieuwe hazelnoten zijn, kun je die in een schaal leggen of gebruiken in het ritueel, maar meestal zal de oogst te laat komen voor deze maanviering. Je kunt takjes van een hazelaar neerzetten of ophangen. Het gedroogde blad van de hazelaar kun je in je wierook voor deze maan verwerken, samen met sandelhout en waterlelie-olie. Bij het feest drink je bier of tarwewijn. Gepelde hazelnoten van de vorige oogst zijn in ieder geval te koop om te verwerken in hazelnootschuim, dat je in plaats van koekjes bij deze maan kunt maken.