11 Jachtmaan

Tijd: 31 oktober 2020 15.50 uur
Boom: Wijnrank
Trefwoord: Transformatie
Essentie: Een wezenlijke verandering kan noodzakelijk zijn en dit kan de zaak ten goede of ten kwade doen keren.

Kenmerk
De volle Jachtmaan valt rond Samhain, het feest waarin het contact met de geestenwereld wat gemakkelijker te maken is dan anders.

In Engeland is de Hunter's Moon door de eeuwen heen bekend gebleven als de maan die na de Oogstmaan viel. De laatste oogsten waren binnengehaald en dit was het moment dat de jacht werd geopend om de wintervoorraad aan te vullen.

De wijnrank die we bij deze maan plaatsen heeft te maken met de Vegetatiegod als Wijngod. De SoemeriŽrs waren rond 3000 v.Chr. al bekend met de techniek van het wijn maken. Ze droegen deze kennis over aan de BabyloniŽrs en Egyptenaren. In het gehele Middellandse Zeegebied en Midden-Oosten is de wijncultus vanaf de Oudheid belangrijk geweest. De Lydische Wijngod Bakchos werd eerder dan Dionysos al vereerd in AnatoliŽ en vandaar overgebracht naar Kreta. De Romeinen namen deze Wijngod over als Bacchus.

Zoals de Vegetatiegod tijdens de graanoogst wordt gedood en getransformeerd tot het brood, zo sterft de Vegetatiegod ook tijdens de druivenoogst om als de wijn herboren te worden. Op veel plaatsen speelde tijdens het Herfstfeest de Wijngod een grote rol, maar ook de Jachtmaan stond vaak in het teken van de nieuwe wijn.

De Wijngod werd ook vaak afgebeeld met hedera. Omdat dit blad de hele winter door groen blijft, als andere struiken en bomen hun bladeren laten vallen, is de hedera symbool voor de levenskracht van de vegetatie, die afsterft, maar steeds wordt herboren. De onstuitbare levenskracht van de Wijngod is de reden dat hij ook vaak werd afgebeeld op sarcofagen en grafstenen.

Viering van de Jachtmaan
De Jachtmaan valt rond Samhain, het Keltische feest waarin het contact met de andere wereld wat gemakkelijker te maken is dan anders. Dit kun je benutten door de transformatie van graan tot brood en van druiventros tot wijn in het ritueel met mťťr diepgang te ervaren en uit te beelden dan in enig ander moment van het jaar zou kunnen. Je kunt bijvoorbeeld korenaren in een cirkel neerleggen en daarbij je dank voor de overvloed uitspreken. Vervolgens leg je een tros druiven op elk van de vier hoeken (windrichtingen) van de cirkel en spreekt opnieuw je dank voor deze overvloed uit. Als je met een groep werkt kan ieder een halm of druiventros neerleggen en daarbij zeggen waaruit voor hem of haar deze overvloed bestaat. Voor de een zal dat het graan zijn dat in de zomer op de velden rijpt; voor een ander zal het iets persoonlijks zijn.

Als wierook kun je marjoraanolie of marjoraan mengen met wijnblad of klimop. De druivenwijn, druivensapwijn of druivenrankwijn die bij deze maan gedronken wordt vormt een belangrijk onderdeel van het ritueel.