12 Bloedmaan

Tijd: 12 november 2019 14.36 uur
Boom: Vlier
Trefwoord: Overleven
Essentie: Iets zal vrij snel aftakelen of ten einde lopen, tenzij er maatregelen genomen worden. Iets wat vanzelfsprekend heeft geleken dreigt nu te verdwijnen.

Kenmerk
De Bloedmaan is een periode waarin we afscheid nemen van wat achter ons ligt, en ons erover bezinnen wat we willen behouden.

De vlier vertegenwoordigt de donkere kant van de Godin, die te maken heeft met ouderdom en de dood. Tegelijk is ze de Wijze Oude Vrouw, de Vliermoeder, die ons wijst op de essentie van het leven die overblijft als we opnieuw een cyclus in ons bestaan voltooid hebben en op het punt staan een nieuwe cyclus te beginnen.

Viering van de Bloedmaan:
De vlier biedt bescherming, maar het gaat daarbij niet om beschutten van het prille en kwetsbare nieuwe leven, zoals bij de Maan van de Dood. Bij de Bloedmaan gaat het om overleven van mensen, dieren en planten die hun bloei al achter zich hebben. We hebben de lange winter nog voor ons en als we daar niet op voorbereid zijn en onze maatregelen treffen, kan dat heel vervelend of zelfs funest zijn. Het gaat ook niet om de onsterfelijkheid van de soort, zoals bij de Oogstmaan, maar om de kwetsbaarheid van het individu.

In een ritueel om de Bloedmaan te vieren kun je het bovenstaande vrij letterlijk vorm geven door iets te doen voor alle mensen, dieren en planten die oud of zwak zijn en daarom moeite hebben de winter door te komen. Je kunt bijvoorbeeld de vier hoeken van de cirkel beschouwen als de vier jaargetijden: Oost als de lente, Zuid als de zomer, West als de herfst en Noord als de winter. Aangezien de Bloedmaan tegen het eind van de herfst valt begin je in het Westen. Elk van de aanwezigen kan iets inbrengen dat moeite heeft de winter door te komen. Iemand kan bijvoorbeeld zeggen: "Met dit ritueel wil ik mijn zieke moeder helpen de winter door te komen." Na dit gezegd te hebben loopt deze persoon met een foto van zijn moeder driemaal kloksgewijs de cirkel rond en nog verder door tot het Oosten, waar de foto wordt neergelegd. Het kloksgewijs rondgaan in een cirkel is een oude en veilige manier om een wens kracht bij te zetten of iets te laden met een positieve, genezende en beschermende kracht. Het Oosten staat hier voor het voorjaar, dus je helpt de betreffende persoon of boom of het betreffende dier symbolisch de winter door.

Vlierbes en vlierbloesem kun je in de wierook voor deze maanviering verwerken. Je kunt er vlierbeswijn bij drinken en roggerondjes eten met bramen-vlierbesjam.